NK Cross Senioren / Gala cross Warandeloop zondag

Programma: zondag 28 november NK Cross Senioren / Gala cross Warandeloop.

Op zondag 28 november kun je deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Cross Senioren / Gala Cross Warandeloop. 

Let op ! Om aan het NK cross deel te kunnen nemen moet de inschrijving voor 20 november via inschrijven.nl plaats gevonden hebben.

Tijdschema:

Het volledige tijdschema kun je hier vinden……

Parkoers :

De parkoersen kun je hier vinden……

Gedubbelde atleten senioren NK Cross lange cross:

Op de lange cross kunnen gedubbelde atleten door de wedstrijdleider uit de wedstrijd gehaald worden, hieronder wordt deze regelgeving uitgebreider beschreven.

Regio13 en Recreantencross

Atleten die niet voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan de lange cross van het NK senioren / gala cross kunnen deelnemen aan de regio13 / Recreantencross. Volg deze link…..

Specifieke regelgeving:

De wedstrijdbepalingen NK Cross Country 2021 zijn van toepassing, lees verder …. 

Deze wedstrijd staat open voor buitenlandse deelname, zij komen niet in aanmerking voor het NK Cross. Nederlandse deelnemers die niet conform de voorwaarden ingeschreven hebben komen niet in aanmerking voor het NK Cross. Ditzelfde geldt wanneer de aanmelding na de sluitingsdatum voor deelname aan het NK Cross ontvangen wordt.

Prijsuitreikingen:

  • Alle Warandeloop prijsuitreikingen (dus ook <23) zijn direct na de finish op het buiten podium.
  • Korte cross NK direct aansluitend op finish op buiten podium.
  • Lange cross NK M/V direct na start businessrun op buiten podium.
  • NK Clubklassement uitreiking op binnen podium zie programma…

Kleedgelegenheid:

Zie informatie op deze pagina….

Inschrijven :

Indien de Warandeloop Tilburg vanwege Covid regels geannuleerd moet worden dan ontvangen alle ingeschreven deelnemers het inschrijfgeld retour.

Via deze link kom je op de inschrijfpagina… 

Collectief inschrijven:

Het collectief inschrijven is gewijzigd. Hiervoor is geen aparte inlog meer beschikbaar.
Via inschrijven.nl kan één persoon meerdere deelnemers in één handeling invoeren en daarna collectief betalen. Het gebruik van inschrijven.nl is verplicht.

Gedubbelde atleten senioren NK Cross lange cross

De regelgeving staat toe dat de wedstrijdleider gedubbelde atleten uit de wedstrijd haalt. Deze atleten worden wel geklasseerd voor het verenigingskampioenschap en NCC.

Het uit de wedstrijd halen van gedubbelde atleten zal toegepast worden bij de senioren lange cross (mannen- en vrouwengala). Bij de andere wedstrijden kan de wedstrijdleider hiervan gebruik maken indien deze het voor het verloop van de wedstrijd noodzakelijk vindt.

Om atleten een indicatie te geven wanneer atleten uit de wedstrijd gehaald kunnen worden kan de volgende regel toegepast worden.

NK Vrouwen senioren lange cross (vrouwengala inclusief <23)
Vrouwen die (omgerekend) op de 5 KM een tijd lopen die meer dan 22.30 minuten bedraagt maken een grote kans dat zij gedubbeld worden en dus uit de wedstrijd gehaald worden.

NK Mannen senioren lange cross (mannengala inclusief <23)
Mannen die (omgerekend) op de 5 KM een tijd lopen die meer dan 18.30 minuten bedraagt maken een grote kans dat zij gedubbeld worden en dus uit de wedstrijd gehaald worden.

Klassering uit de wedstrijd gehaalde atleten
Atleten die voor de finish uit de wedstrijd gehaald worden zullen als volgt in de uitslag opgenomen worden.
De eerste atleet die de wedstrijd om deze reden moet verlaten wordt in plaats direct na de laatst gefinishte atleet in de uitslag opgenomen. De tweede atleet die om deze reden, in dezelfde ronde, de wedstrijd moet verlaten wordt in plaats als tweede na de laatst gefinishte atleten in de uitslag opgenomen. Etc. etc. De atleten die volgens deze regel in de uitslag opgenomen worden tellen in deze volgorde mee voor het verenigingskampioenschap en voor het Nationaal Cross Circuit.